Bạc Đạn NSK Cylindrical Roller Bearing

SINGLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

  • Bore Diameter 20 – 65mm
  • Bore Diameter 70 – 160mm
  • Bore Diameter 170 – 500mm 

L-SHAPED THRUST COLLARS FOR CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

Bore Diameter 20 – 320mm 

DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

Bore Diameter 25 – 360mm 

Four-Row Cylindrical Roller Bearings 


Bạc đạn NSK hình trụ tiếp xúc tuyến tính với rãnh. Chúng có khả năng chịu tải xuyên tâm cao và phù hợp với tốc độ cao.

Có nhiều loại khác nhau được ký hiệu là NU, NJ, NUP, N, NF (đối với ổ trục một dãy), NNU và NN (đối với ổ trục hai dãy tùy thuộc vào thiết kế hoặc không có sườn bên).

Vòng ngoài và vòng trong của tất cả các loại đều có thể tách rời.

Một số ổ lăn hình trụ không có gân trên vòng trong hoặc vòng ngoài, vì vậy các vòng có thể chuyển động theo trục tương đối với nhau. Chúng có thể được sử dụng như vòng bi đầu tự do. Vòng bi lăn hình trụ, trong đó vòng trong hoặc vòng ngoài có hai đường gân và vòng còn lại có một đường gân, có khả năng chịu một số tải dọc trục theo một hướng Vòng bi lăn hình trụ hai dãy có độ cứng xuyên tâm cao và được sử dụng chủ yếu cho máy công cụ chính xác .

Thường được sử dụng lồng thép ép hoặc đồng thau gia công, nhưng đôi khi lồng đúc polyamit cũng được sử dụng.

Bạc Đạn NSK Cylindrical Roller Bearing

Tùy thuộc vào sự tồn tại của các đường gân trên vòng của chúng, Vòng bi lăn hình trụ được phân loại thành các loại sau:

  • Các loại NU, N, NNU và NN thích hợp làm ổ trục tự do. Các loại NJ và NF có thể chịu tải trọng dọc trục hạn chế theo một hướng. Các loại NH và NUP có thể được sử dụng làm ổ trục cố định.
  • Vòng bi lăn hình trụ kiểu NH bao gồm các ổ lăn hình trụ kiểu NJ và vòng bi đẩy hình chữ L kiểu HJ.
  • Vòng đệm bên trong của ổ lăn hình trụ kiểu NUP phải được lắp sao cho mặt được đánh dấu ở bên ngoài.

Bạc Đạn NSK Cylindrical Roller Bearing