Bơm Cánh Khế DONJOY

 • Bơm cánh khế được thiết kế theo tiêu chuẩn 3A của Hoa Kỳ.
 • Thiết bị được sản xuất với tiêu chuẩn 3A USA theo yêu cầu vệ sinh rất nghiêm ngặt.
 • Máy bơm phù hợp để chuyển các môi chất có độ nhớt và độ nhớt thấp trong ngành chế biến thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Bơm Cánh Khế DONJOY - Rotor Pump / Lobe Pump

 • Maximum flow: 90 m3/h
 • Maximum pressure: 20 bar
 • Maximum temperature: 150 ℃
 • Maximum speed: 750 rpm
 • Material: ASTM 316L, 1.4404
 • Inside surface: Ra 0.8μm
 • Certificate: 3-A-02-11NO.1579; CE-MD / 06-42; FDA.177.2600
 • Horizontal TUL
 • Vertical TUR
 • Butterfly rotor (standard)
 • Mechanical seal: Single mechanical seal (standard) double mechanical seal (option) Material SIC / SIC, TC / TC
 • Suitable for CIP cleaning and SIP sterilization

Bom Canh Khe DONJOY Assembly