Bơm Cánh Khế DONJOY + Hopper

 • Có hai loại phễu mặt bích: phễu mặt bích vuông và phễu mặt bích tròn.
 • Bơm thùy với phễu mặt bích có thể giải quyết hiệu quả việc vận chuyển chất lỏng di chuyển khó khăn.

Bơm Cánh Khế DONJOY - Rotor Pump + Hopper

 • Maximum flow: 90 m3/h
 • Maximum pressure: 20 bar
 • Maximum temperature: 150 ℃
 • Maximum speed: 750 rpm
 • Material: ASTM 316L, 1.4404
 • Inside surface: Ra 0.8μm
 • Certificate: 3-A-02-11NO.1579; CE-MD / 06-42; FDA.177.2600
 • Horizontal TUL
 • Vertical TUR
 • Butterfly rotor (standard)
 • Mechanical seal: Single mechanical seal (standard) double mechanical seal (option) Material SIC / SIC, TC / TC
 • Suitable for CIP cleaning and SIP sterilization

Bom Canh Khe DONJOY Assembly