Bơm Cấp Dịch TEIKOKU NC Series - Canned Motor Pump


Bơm cấp dịch TEIKOKU Series Chempump giải quyết hiệu quả các vấn đề quan trọng về bảo vệ môi trường, quản lý quy trình và kiểm soát chi phí. Máy bơm NC Series là canned motor pump duy nhất đáp ứng hai thông số kỹ thuật máy bơm không phốt làm kín tiêu chuẩn công nghiệp được sản xuất tiêu chuẩn: Đặc điểm kỹ thuật ASME B73.3M cho máy bơm ly tâm hút đầu ngang không phốt làm kín dùng cho quy trình hóa chất và máy bơm ly tâm không phốt làm kín của Viện Thủy lực Tiêu chuẩn ANSI / HI-5.1 -5,6 cho cả tiêu chuẩn hiệu suất và kích thước. Nâng cấp lên nguồn cung cấp ASME B73.3 tiêu chuẩn có thể mang lại cho máy bơm dòng NC đáp ứng tiêu chuẩn API 685.

Máy bơm cấp dịch NC Series đã được thiết kế hoàn toàn từ đầu vào của người dùng và đại diện cho công nghệ tốt nhất hiện tại (BACT) trong máy bơm không phốt làm kín sử dụng công nghệ hiện thị ổ trục Teikoku. Khả năng giám sát này sẽ hỗ trợ bạn, khách hàng hoặc khách hàng của bạn trong việc bảo trì phòng ngừa bằng cách cho phép người vận hành có trách nhiệm dự đoán các kiểu hao mòn dựa trên điều kiện hệ thống thực tế và do đó tăng thời gian trung bình giữa các lần bảo dưỡng máy bơm (MTBPM) và giúp bạn tiếp tục sản xuất. Thông qua việc sử dụng đúng cách các hiển thị của Teikoku, những hỏng hóc của máy bơm sẽ trở thành quá khứ.

Ưu Điểm Bơm Cấp Dịch TEIKOKU

  • Thiết kế chống rò rỉ - Máy bơm dòng NC không dùng phốt làm kín. Tất cả các máy bơm không phốt làm kín giảm thiểu bảo trì, tồn kho bộ phận, rò rỉ sản phẩm và thời gian ngừng hoạt động liên quan đến phớt cơ khí. Dòng NC cung cấp tất cả những điều đó và hơn thế nữa. Ngăn thứ cấp của chất lỏng quá trình là tiêu chuẩn. Máy bơm NC Series cung cấp một cấp độ ngăn chặn thứ cấp, trong trường hợp không xảy ra sự cố nghiêm trọng, tất cả chất lỏng được bơm sẽ vẫn còn trong hệ thống của bạn. Ngăn thứ cấp đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng áp suất hệ thống cao.
  • Động cơ hiệu suất cao - Động cơ Dòng NC được Chempump thiết kế và sản xuất đặc biệt để sử dụng cho máy bơm động cơ đóng hộp. Thiết kế hiệu quả cao này cho phép sử dụng lớp ngăn chính dày hơn, tăng thêm biên độ để ngăn chặn mà không làm mất hiệu quả.
  • Dịch vụ - Tất cả các sản phẩm Chempump được sản xuất tại Warminster, PA hoặc Belmont. Khách hàng được hỗ trợ bởi bộ phận dịch vụ có đầy đủ nhân viên ở cả ba địa điểm của Teikoku, Hoa Kỳ. Hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng và khởi động cũng được cung cấp miễn phí.
  • Tiết kiệm tuổi thọ dự án - Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng máy bơm động cơ đóng hộp Chempump mang lại cho người dùng khoản tiết kiệm lâu dài khi được lắp đặt với màn hình chẩn đoán cho biết khi nào cần bảo trì phòng ngừa.

Bơm Cấp Dịch TEIKOKU NC Series - Canned Motor Pump