Bơm Chân Không EVP 2SK - Liquid Ring Vacuum Pump

  • Suction capacity: 246 m3/h to 16200 m3/h
  • Vacuum range: to 33 mbar

Bơm Chân Không EVP Vòng Nước 2SK Series - Liquid Ring Vacuum Pump

  • Bơm chân không EVP vòng nước 2SK (bơm chân không EVP vòng nước hai cấp) được sử dụng để xả và nén không khí và các loại khí không ăn mòn, không hòa tan và không có hạt để tạo chân không và áp suất trong các thùng kín. Một chất lỏng nhỏ được phép trong khí.
  • Máy bơm chân không EVP vòng nước 2SK đã bao gồm cánh bơm thứ cấp và khoang bơm để tăng chân không bằng kết nối nối tiếp. Các bơm có khả năng xả cao dưới mức độ chân không cao. Các bơm chân không EVP vòng nước 2SK cũng có thể được kết nối với máy phun khí, chân không giới hạn kết hợp với máy phun khí có thể lên đến -740mmhg, (-0.098Mpa), và áp suất tuyệt đối là khoảng 2660 pa. Hơn nữa, bơm chân không EVP vòng nước 2SK có thể được kết hợp với máy bơm chân không Roots cũng như kết hợp thiết bị chân không vòng chân lỏng với dải ứng dụng rộng hơn do chân không cao nhất 0.5Pa.

Ưu Điểm Bơm Chân Không EVP Vòng Nước 2SK

  • Cấu trúc nhỏ gọn và bảo trì thuận tiện
  • Phạm vi ứng dụng rộng, áp dụng cho khí có hơi hoặc dễ cháy, nổ, chứa một ít bụi và một chút khí lỏng.
  • Chi phí bảo trì thấp vì nước là môi trường hoạt động chính;
  • Áp dụng trong môi trường khắc nghiệt.

Bơm Chân Không EVP 2SK - Liquid Ring Vacuum Pump