Bơm Chân Không EVP DLV - Liquid Ring Vacuum Pump

  • Suction capacity: 246 m3/h to 16200 m3/h
  • Vacuum range: to 33 mbar

Bơm Chân Không EVP Vòng Nước 2BV Series - Liquid Ring Vacuum Pump

Bơm chân không EVP vòng nước DLV Series hai cấp là thiết kế mới của chúng tôi dựa trên máy bơm 2SK và kết hợp các tiêu chí thiết kế bơm hai cấp của Đức. Dòng bơm này có hai quy trình nén, với tốc độ hút ổn định ở chân không cao, hoặc giữ chân không cao trong một dãy hoạt động rộng của tốc độ hút. Hiệu quả của nó trong chân không cao là 35% -40% cao hơn so với bơm một cấp, nhưng với mức tiêu thụ năng lượng ít hơn.

Ưu Điểm Bơm Chân Không EVP Vòng Nước 2BV

  • Dải áp suất hút rộng hơn. So với các bơm hai cấp khác (áp suất hút 50 mbar - 150 mbarA), bơm chân không EVP vòng nước DLV Series hoạt động ở áp suất 25 mbar 1013 mbar, tiêu thụ năng lượng ít hơn, thấp hơn 15% -20% so với bơm truyền thống.
  • Tất cả các loại model để đáp ứng các yêu cầu quy trình khác nhau.
  • Vật liệu là tùy chọn để làm cho bơm có thể làm việc trong môi trường khắc nghiệt khác nhau, chẳng hạn như thép carbon, thép không gỉ, thép hai pha, titan, vv.
  • Phốt cơ khí đơn hoặc đôi và một số phương pháp làm sạch.
  • Đúc chính xác, phụ kiện tiêu chuẩn cao, bạc đạn nhập khẩu; hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng.

Bơm Chân Không EVP DLV - Liquid Ring Vacuum PumpBơm Chân Không EVP DLV - Liquid Ring Vacuum Pump Catalogue