Bơm Định Lượng INJECTA ATHENA AT AIR-CONDITION

  • Pressure: 2 to 10 bar
  • Flow rate: 2 to 6 l/h
  • Connection: 4x6
  • Consumption: 12.2 watts

Bơm Định Lượng INJECTA - Định Lượng Hoàn Hảo
Injecta được thành lập vào năm 1989, theo kinh nghiệm của MIXO, một công ty toàn Ý từ những năm 1970 hơn 30 năm chất lượng và đổi mới đã chế tạo máy bơm định lượng điện từ.Hiện nay, Injecta đã có mặt tại hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới. 

Bơm Định Lượng INJECTA ATHENA AM - Electromagnetic Dosing Pumps

  • Dòng chảy không đổi, tương tự với điều chỉnh thủ công và liều lượng theo thời gian với điều chỉnh 'T on - T off' kép
  • Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các khối lượng nhỏ cần được liều lượng
  • Bơm đặc biệt cho xử lý mùi
  • Bộ phun bao gồm trong bộ cài đặt

Bơm Định Lượng INJECTA ATHENA AT AIR-CONDITION