Bơm Hóa Chất Trục Đứng FLUOROLINED VSP Series

Bơm chuyển hóa chất tiêu chuẩn để xử lý axit, dung môi kiềm & hóa chất ăn mòn cao, ăn mòn có & không có chất mài mòn. Những máy bơm này đã chứng minh hiệu suất của chúng trong các loại ứng dụng khác nhau kể từ 2 thập kỷ qua

  • Công suất: 50 m3/h.
  • Cột áp: 65 mts

Bơm Hóa Chất Trục Đứng FLUOROLINED VSP Series

  • Thiết kế cường độ làm việc cao
  • Vỏ bơm và mặt che sau bơm dày
  • Cánh bán hở với then kim loại lớn
  • Không cần phốt làm kín trục
  • Chổi bạc đạn CFT đặc biệt trên phần dưới cuối trục để tránh rò rỉ trục ở mức thấp nhất
  • Tất cả chi tiết bằng polypropylene đều có then kim loại
  • Bơm có thể đặt chìm 0.5m, 1m, 1.5m, 2m và 2.5m
  • Cột áp tối đa 30m, lưu lượng tối đa 30 m3/h

Bơm Hóa Chất Trục Đứng FLUOROLINED Parts