Đồng Hồ Áp Suất ASHCROFT 1020S

Ứng Dụng

  • Dầu khí ngoài khơi
  • Các đầu giếng dầu khí
  • Thiết bị trượt

Đồng hồ áp suất ASHCROFT cam kết phục vụ khách hàng bằng cách chủ động phát triển và triển khai các sản phẩm phù hợp và được phê duyệt bởi các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt thông qua việc sản xuất và phân phối các sản phẩm ưu việt, tập trung vào việc bảo vệ con người, quy trình và lợi nhuận của khách hàng. Điều này được thực hiện thông qua:

  • Dự đoán nhu cầu của khách hàng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt quá mong đợi.
  • Theo đuổi các cải tiến trong tất cả các quy trình kinh doanh và Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.
  • Thúc đẩy một nền văn hóa cởi mở với tư duy tiến bộ và khám phá những cách thức đổi mới để giải quyết các cơ hội khi chúng xuất hiện.
  • Đảm bảo các giá trị cốt lõi của Ashcroft được tất cả nhân viên tuân theo

Đồng Hồ Áp Suất ASHCROFT 1020S Christmas Tree Pressure Gauge 

Đồng hồ đo áp suất Ashcroft 1017 được sử dụng đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí. Model này yêu cầu bảo trì hiện trường tối thiểu do thiết kế của nó, cung cấp một nền tảng thiết bị an toàn và đáng tin cậy. Một máy đo áp suất lý tưởng để đáp ứng các vòng đế ngoài đầy thử thách hoặc các ứng dụng đầu giếng.

Chức Năng

  • Bộ chuyển động bằng thép không gỉ với bánh răng và trục được phủ Teflon®)