Đồng Hồ Áp Suất ASHCROFT 1150H

Ứng Dụng

  • Dầu khí
  • Đo áp suất hơi dầu mỏ

Đồng hồ áp suất ASHCROFT cam kết phục vụ khách hàng bằng cách chủ động phát triển và triển khai các sản phẩm phù hợp và được phê duyệt bởi các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt thông qua việc sản xuất và phân phối các sản phẩm ưu việt, tập trung vào việc bảo vệ con người, quy trình và lợi nhuận của khách hàng. Điều này được thực hiện thông qua:

  • Dự đoán nhu cầu của khách hàng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt quá mong đợi.
  • Theo đuổi các cải tiến trong tất cả các quy trình kinh doanh và Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.
  • Thúc đẩy một nền văn hóa cởi mở với tư duy tiến bộ và khám phá những cách thức đổi mới để giải quyết các cơ hội khi chúng xuất hiện.
  • Đảm bảo các giá trị cốt lõi của Ashcroft được tất cả nhân viên tuân theo

Đồng Hồ Áp Suất ASHCROFT 1150H Reid Vapor Test Gauge

Đồng hồ đo áp suất Ashcroft 1150H được sử dụng để đo chính xác áp suất hơi của sản phẩm làm từ dầu mỏ. Đã được kiểm chứng tại hiện trường và có độ bền cao, nó tạo ra một sản phẩm lý tưởng đáp ứng các nhu cầu cụ thể.

Chức Năng

  • Tay cầm tích hợp cho phép vận chuyển từ trạm đến trạm dễ dàng