Đồng Hồ Áp Suất ASHCROFT 1290

Ứng Dụng

 • Nhà máy lọc dầu
 • Các nhà máy hóa dầu và hóa chất
 • Dầu khí ngoài khơi
 • Truyền khí tự nhiên và LNG
 • Nước và Nước thải
 • Sản xuất điện
 • Khai thác và kim loại
 • Tua bin & máy nén

Đồng hồ áp suất ASHCROFT cam kết phục vụ khách hàng bằng cách chủ động phát triển và triển khai các sản phẩm phù hợp và được phê duyệt bởi các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt thông qua việc sản xuất và phân phối các sản phẩm ưu việt, tập trung vào việc bảo vệ con người, quy trình và lợi nhuận của khách hàng. Điều này được thực hiện thông qua:

 • Dự đoán nhu cầu của khách hàng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt quá mong đợi.
 • Theo đuổi các cải tiến trong tất cả các quy trình kinh doanh và Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.
 • Thúc đẩy một nền văn hóa cởi mở với tư duy tiến bộ và khám phá những cách thức đổi mới để giải quyết các cơ hội khi chúng xuất hiện.
 • Đảm bảo các giá trị cốt lõi của Ashcroft được tất cả nhân viên tuân theo

Đồng Hồ Áp Suất ASHCROFT 1290 Direct Drive Gauge

Đồng hồ đo áp suất Ashcroft 1279 lý tưởng cho các ứng dụng khắc nghiệt có tác động rung hoặc rung mạnh. Thiết kế hệ thống giúp loại bỏ mài mòn chuyển động trong điều kiện quá trình rung động cao.

Chức Năng

 • Hệ thống không chuyển động (cuộn dây)
 • Khả năng sốc cao
 • Điều chỉnh quay số bên ngoài
 • Dịch chuyển thể tích thấp - tương thích với màng chắn mini