Đồng Hồ Áp Suất ASHCROFT HPX

Ứng Dụng

 • Hệ thống phân phối khí có độ tinh khiết cao  
 • Cần ga
 • Quá trình phân tích khí
 • Chất bán dẫn

Đồng hồ áp suất ASHCROFT cam kết phục vụ khách hàng bằng cách chủ động phát triển và triển khai các sản phẩm phù hợp và được phê duyệt bởi các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt thông qua việc sản xuất và phân phối các sản phẩm ưu việt, tập trung vào việc bảo vệ con người, quy trình và lợi nhuận của khách hàng. Điều này được thực hiện thông qua:

 • Dự đoán nhu cầu của khách hàng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt quá mong đợi.
 • Theo đuổi các cải tiến trong tất cả các quy trình kinh doanh và Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.
 • Thúc đẩy một nền văn hóa cởi mở với tư duy tiến bộ và khám phá những cách thức đổi mới để giải quyết các cơ hội khi chúng xuất hiện.
 • Đảm bảo các giá trị cốt lõi của Ashcroft được tất cả nhân viên tuân theo

Đồng Hồ Áp Suất ASHCROFT HPX High Purity Pressure Gauge – 50mm / 63mm

Đồng hồ đo áp suất Ashcroft HPX – 50mm / 63mm được làm sạch bằng siêu âm để mang lại chất lượng và độ tin cậy vượt trội trong các hệ thống phân phối khí có độ tinh khiết siêu cao. Cấu trúc không gỉ và các thành phần được làm ướt của nó chứng tỏ lý tưởng để sử dụng với khí công nghiệp trong sản xuất chất bán dẫn và điện tử.

Chức Năng

 • Kết nối lắp dưới và lắp sau
 • Các bộ phận tiếp xúc bằng thép không gỉ 316L
 • Đã kiểm tra rò rỉ 100% Helium
 • Phòng sạch loại 10.000/100 được đóng gói và đóng túi đôi