Đồng Hồ Áp Suất ASHCROFT T5500E

Ứng Dụng

 • Nhà máy lọc dầu
 • Bột giấy và giấy
 • Nhà máy điện
 • Đo áp suất
 • Giám sát & Kiểm soát

Đồng hồ áp suất ASHCROFT cam kết phục vụ khách hàng bằng cách chủ động phát triển và triển khai các sản phẩm phù hợp và được phê duyệt bởi các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt thông qua việc sản xuất và phân phối các sản phẩm ưu việt, tập trung vào việc bảo vệ con người, quy trình và lợi nhuận của khách hàng. Điều này được thực hiện thông qua:

 • Dự đoán nhu cầu của khách hàng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt quá mong đợi.
 • Theo đuổi các cải tiến trong tất cả các quy trình kinh doanh và Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.
 • Thúc đẩy một nền văn hóa cởi mở với tư duy tiến bộ và khám phá những cách thức đổi mới để giải quyết các cơ hội khi chúng xuất hiện.
 • Đảm bảo các giá trị cốt lõi của Ashcroft được tất cả nhân viên tuân theo

Đồng Hồ Áp Suất ASHCROFT T5500E Process Gauge With Output

Đồng hồ đo áp suất Ashcroft T5500E với đầu ra cảm biến áp suất tích hợp kết hợp đồng hồ đo áp suất và cảm biến áp suất; giảm chi phí cho nhiều công cụ. Model này có thể được tích hợp vào các hệ thống thu thập dữ liệu và an toàn. Một sản phẩm lý tưởng khi đo áp suất cần được theo dõi hoặc kiểm soát.

Chức Năng

 • Vỏ bọc chắc chắn
 • Lựa chọn đơn vị đo lường
 • Máy phát tích phân
 • Hiệu suất PLUS! ™ (tùy chọn)