Đồng Hồ Áp Suất ATLANTIS ECM

Giới Thiệu
Đồng hồ đo áp suất ECM với tiếp điểm công tắc nhạy từ tính SPST được sử dụng để điều khiển thiết bị được kết nối, đảm bảo hoạt động an toàn tại hiện trường.


Đặc Trưng
■ Dịch vụ OEM
■ Công tắc nhạy từ tính SPST có thể được cài đặt trên đồng hồ đo áp suất 3" / 4" / 6", ứng dụng điều khiển áp suất khác nhau phù hợp
■ Loại dây nổi / chìm để lựa chọn
■ Cài đặt các nam châm nhỏ xung quanh công tắc chụp để ngăn chặn hoạt động thường xuyên và do đó kéo dài tuổi thọ của nó


Đồng Hồ Áp Suất ATLANTIS ECM - Pressure Gauge with Electrical Contact (Magnetic Snap-action Switch Type)

▼Size: 3”, 4”, 6"
▼Installation type

 • Bottom mount(A)
 • Back mount with flange (B)
 • Back mount with flange (Eccentric thread) (BDE)

▼Window: Acrylic, With external screw adjustment
▼Pressure connection

 • Material: SS 316 (Standard)
 • Thread size: 1/4”, 3/8”, 1/2”
 • Thread type: BSPT, NPT, PF

▼Pressure range: 

 • Gauge pressure: 0…0.6 to 1600 bar
 • Negative pressure: -1…0bar/-76…0 cmHg
 • Compound pressure: -1…0 to 20 bar

▼Applicable fluid: Liquid and gas that compatible with connection’s material
▼Ambient temperature: -40°C to +60°C
▼Fluid temperature: +100°C
▼Liquid-filling: Glycerin (For concealed magnet base with junction box type only)
▼Temperature drift: 20°C as standard, every ±8°C, max. error:±0.5% F.S.
▼Protection level: IP54 (standard) / IP65 (option)
▼Cleanliness level: AP / MP. For more information please refer to cleanliness level table
▼Ring material: Stainless steel
▼Ring mount: 

 • Visual type: Outside bayonet
 • Concealed type: Inside bayonet, Adjustable set point

▼Case: SS304
▼Wiring type

 • Visual wiring (FL)
 • Visual magnet base with junction box (JB)
 • Concealed magnet base with junction box (H) (Only available for 4&6”)
▼Switch contact type: Magnetic snap-action Switch, SPST (NC/NO)
▼Contact function

 • Single contact N.O. (1a)
 • Single contact N.C. (1b)
 • Double contacts N.O.+N.C. (1a1b)
 • Double contacts N.C.+N.O. (1b1a)
 • Double contacts N.O.x2 (2a)
 • Double contacts N.C.x2 (2b)
 • For more information please refer to single / double contacts wiring
▼Contact material

 • 80% silver,20% nickel,10μm
 • Gold-plated (>110V)
 • Gold (≦36V)
▼Number of contact: SPSTx1 / SPSTx2 / SPSTx4
▼Pointer: Aluminum with black enamel
▼Dial face: 

 • Red and black scale
 • Pressure unit, scale,and color can be customized upon request

▼Measuring elements

 • Bourdon tube
 • Material: SS316
▼Protection design (option): Install a blow out back (Only available for 4”)
▼Movement: Stainless steel
▼Accuracy: ±2.5% (Option: ±1.6%, 1%)
▼Set point accuracy: ±3 ~ 6%
▼Operating pressure: Stabilization 3/4* full scale