Đồng Hồ Áp Suất ATLANTIS EPG


Đồng Hồ Áp Suất ATLANTIS EPG - Black Steel Case Refrigeration Gauge

▼Size: 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”, 6”

▼Installation type

 • Bottom mount (A)
 • Bottom mount with flange (B)
 • Back mount (ADC)
 • Back mount with flange (centric thread) (BDC)
 • Back mount with flange (eccentric thread) (BDE)
 • Back mount with U-clamp (UDC)

▼Window:

 • PC / Glass; Option:Safety glass
 • PE gasket

▼Pressure connection

 • Material: copper alloy
 • Thread size: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
 • Thread type: BSPT, NPT, PF

▼Pressure range: 

 • Gauge pressure: 0…0.6 to 350 bar
 • Negative pressure: -1…0bar/-76…0cmHg
 • Compound pressure: -1…0 to 20bar

▼Applicable fluid: Liquid and gas that compatible with copper alloy

▼Ambient temperature: -20°C to +60°C

▼Fluid temperature: +60°C

▼Temperature error: Every ±12 °C max. error: ±0.3 % F.S

▼Protection level: IP 32

▼Ring: Steel with black enamel

▼Case: Steel with black enamel

▼Pointer: Aluminum with black enamel

▼Dial face

 • Red and black scale
 • Pressure unit, scale, color, etc., can be customized upon request.

▼Measuring elements: 

 • Bourdon tube
 • Material: copper alloy

▼Movement: copper alloy

▼Accuracy: ±3% (Options:±2.5%, ±1.6%)

▼Operating pressure

 • Stabilization 3/4* full scale
 • Fluctuation 2/3* full scale
 • Impulse 1* full scale

Giới Thiệu
Đồng hồ đo áp suất vỏ thép đen loại cố định cơ bản, với nhiều lựa chọn về kích thước và kiểu lắp đặt, áp dụng để đo phương tiện không ăn mòn tương thích với hợp kim đồng.


Đặc Trưng
■ Dịch vụ OEM
■ Giá cả phải chăng
■ Đồng hồ đo áp suất thông dụng