Đồng Hồ Áp Suất ATLANTIS HCPG

Giới Thiệu

 • HCPG Đồng hồ đo áp suất tinh khiết cao có 3 cấp độ sạch để đáp ứng các yêu cầu khác nhau và được làm sạch bằng nước tinh khiết siêu âm.
 • Nó thông qua hàn chân không, độ kín khí lên đến 1x10-9 Pam3 / s.
 • Nó đặc biệt phù hợp với yêu cầu vệ sinh cao công nghiệp: chất bán dẫn, công nghệ y tế và công nghiệp kỹ thuật công nghệ sinh học.

 

Đặc Trưng

 • Dịch vụ OEM
 • Làm sạch bằng nước siêu âm & nước tinh khiết
 • Hàn chân không thông qua
 • Được thiết kế đặc biệt cho chất bán dẫn, công nghệ y tế và kỹ thuật công nghệ sinh học
 • Độ sạch hai cấp: AP / MP
 • Độ kín khí có thể lên tới 1x10-9 Pa · m3 / s
 • N2 được sử dụng để làm sạch bề mặt của đồng hồ đo áp suất, đóng gói chặt chẽ cấp MP thông qua gói niêm phong chân không PET

Đồng Hồ Áp Suất ATLANTIS HCPG - High Purity Pressure Gauge

▼Size: 1.5”, 2”
▼Installation type

 • Bottom mount(A)
 • Back mount (ADC)
 • Back mount with flange (BDC)

▼Window: PC, O-ring sealed
▼Pressure connection

 • Material: SS 316
 • Thread size: 1/4”NPT, 1/4”BSP (=G), 1/4”VCR (M/F), 9/16”-18UNF(M)
 • Fixed thread / Swivel thread

▼Pressure range: 

 • Gauge pressure: 0 to 350 bar
 • Compound pressure: -1…0 to 24bar

▼Applicable fluid: Liquid and gas that compatible with SS 316
▼Ambient temperature: -40°C to +60°C
▼Fluid temperature: +100°C
▼Protection level: IP54
▼Cleanliness level: AP / MP. For more information please refer to cleanliness level table
▼Ring mount: PC, Bayonet
▼Case: SS304
▼Pointer: Aluminum with black enamel
▼Dial face: Blue and black scale
▼Measuring elements

 • Bourdon tube
 • Material: SS316 / SS316L / SS316Ti
▼Protection design" Blow out back
▼Movement: Stainless steel
▼Accuracy: 2.5% / 1.5%
▼Operating pressure
 • Stabilization 3/4* full scale
 • Fluctuation 2/3* full scale
 • Impulse 1* full scale
▼Other requests (Option)

 • Third party notarized
 • Documents
 • Inspection report
 • Customized dial face (scale, color)