Đồng Hồ Áp Suất ATLANTIS MP-SC

Giới thiệu
Đồng hồ đo áp suất MP được áp dụng để đo áp suất vi mô của chất lỏng và khí tương thích với hợp kim đồng. So với loại vỏ thép màu đen, nó có độ chính xác cao hơn và mức độ bảo vệ tốt hơn.

 

Đặc Trưng
■ Dịch vụ OEM
■ Thiết kế để đo áp suất vi mô
■ Áp suất tối thiểu 160mmAq
■ Vật liệu nhà ở thông qua thép không gỉ


Đồng Hồ Áp Suất ATLANTIS MP-EPG - Stainless Steel Case Micro Pressure Gauge

▼Size: 2”, 2.5”, 3”, 4”, 6”
▼Installation type
 • Bottom mount (A)
 • Bottom mount with flange (B)
 • Back mount (ADC)
 • Back mount (eccentric thread) (ADE)
 • Back mount with flange (BDC)
 • Back mount with flange (eccentric thread) (BDE)
 • Back mount with U-Clamp (Eccentric thread) (UDE)
 • Back mount with flange and U-Clamp (Eccentric thread) (UBDE)
▼Window: PC/Glass, Option:safety glass (Only available for size > 4”)
▼Pressure connection
 • Material:copper alloy
 • Thread size: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
 • Thread type:BSPT,NPT,PF
 • Other thread specifications please specify before order
▼Pressure range
 • Gauge pressure: 2” / 2.5” / 3”: 0…300 to 6000 mmAq; 4” /6” :0…160 to 6000 mmAq
 • Negative pressure: -6000….0 mmAq
 • Compound pressure: 2” / 2.5" / 3”: ±150 to ±3000 mmAq; 4” / 6”: ±80 to ±3000 mmAq
▼Applicable fluid: Liquid and gas that compatible with copper alloy
▼Ambient temperature: -40°C to +60°C
▼Fluid temperature: -20 C to +60°C
▼Temperature error: Every ±12 °C max. error:±0.3% F.S
▼Protection level: IP 54
▼Ring material: Stainless steel
▼Ring mount: Inside bayonet, Snap-in, Screw fixed
▼Case: Material SS304, With air outlet
▼Pointer: Aluminum with black enamel
▼Dial face
 • Blue & black scale
 • Adjustable screw on dial face
 • Pressure unit, scale & color can be customized upon request
 • Micro pressure unit: kPa, mbar, mmH2O, mmAq, mmWC, inH2O
▼Measuring elements: Capsule, Material copper alloy
▼Movement: Copper alloy
▼Accuracy: 2”, 2.5”, 3”, 4”: 3%; 6”: 2%
▼Operating pressure
 • Stabilization:3/4* full scale
 • Fluctuation:2/3* full scale