Đồng Hồ Áp Suất ATLANTIS MSPS

Giới Thiệu
Tiếp điểm MSPS sử dụng công tắc mirco, nó có độ chính xác tốt hơn, độ chính xác của điểm đặt và lỗi lặp lại so với các đồng hồ đo áp suất tiếp xúc khác. Nó phù hợp cho tất cả các loại đo áp suất, hệ thống báo động, dây chuyền sản xuất dầu đặc biệt công nghiệp.

 

Đặc Trưng
■ Dịch vụ OEM
■ Công tắc micro, SPDT * 1, SPDT * 2, DPDT * 1 để lựa chọn
■ Đo chính xác 1,5%, đặt độ chính xác điểm 3.0%
■ Điểm đặt có thể điều chỉnh (bất kỳ điểm nào trên thang đo đầy đủ)


Đồng Hồ Áp Suất ATLANTIS MSPS - All Stainless Steel Pressure Gauge with Electrical Contact (Micro-switch Type)

▼Size: 4” (100mm) /6” (150mm)
▼Installation type

 • Bottom mount
 • Bottom mount with flange
 • Back mount with flange 

▼Window: Safety glass
▼Pressure connection

 • Material: SS304 (Standard), SS316 (option)
 • Thread size: 3/8”, 1/2”
 • Thread type: PT, NPT, PF

▼Electrical connector: Hirschmann connector DIN 43650
▼Pressure range: 

 • Gauge pressure:0…350 bar, 0….1000bar (Only for 6”)
 • Negative pressure: -1…0 bar
 • Compound pressure: -1…0 to 20 bar
▼Operating temperature: -20℃ to +65℃
▼Applicable fluid: Liquid and gas that compatible with connection
▼Protection level: IP54 (standard) / IP65 (option)
▼Optional accessory: Installation rack
▼Case & bezel material: SS304
▼Measuring elements: Bourdon tube, Material SS316
▼Movement: SS304
▼Pointer: Aluminum with black enamel
▼Dial face: White dial face, all black scale (customized available upon request)
▼Gauge accuracy: 1.5% F.S. (std.) / ±1% (option)
▼Switch set point accuracy: 3.0%
▼Contact switch type

 • SPDT*1 (std.)
 • SPDT*2/DPDT*1 (option)
 • Adjustable set point (any point on full scale)
▼Contact switch rated voltage: AC 110V, 5A/220V, 3A
▼Contact material: Pure silver 999.9
▼Operating voltage
 • AC: Max. 250 VAC
 • DC: Max. 28 VDC
▼Operating pressure
 • Stable:3/4 * F.S.
 • Fluctuation:2/3 * F.S.
 • Transient:1 * F.S.
 • Overpressure:1.3 * F.S.