Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APDS

  • Tuân thủ tiêu chuẩn EN - 837 mới nhất
  • Dải đo: như trong bảng
  • Vật liệu màng bằng thép không gỉ như tiêu chuẩn cung cấp các đặc tính cơ học tốt hơn, đảm bảo độ lặp lại và độ chính xác
  • Độ chính xác ± 1.6% FSD

Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APDS - Absolute Pressure Gauges - Diaphragm Type

Ref. StandardEN - 837
Dial100mm / 150 mm in aluminium, white background, black markings
CaseSS304 / SS316 with bayonet bezel
ProtectionIP-68 (IS: 13947 part I / IEC: 60529)
WindowSafety glass (shatter proof / toughened glass)
SensorDiaphragm in SS316 / SS316L
Wetted PartsSS316 / SS316L
MovementSS304, SS316
Connection1/2" NPT (M) as standard (other optional)
Accuracy± 1.6% FSD
Over rangeAs per EN 837
Zero adjustmentMicrometer Pointer
Temperature SuitabilityAmbient (-) 20°C to 60°C Media 100°C
Temperature EffectWithin ±0.4% FSD/10°C, when temperature changes from reference temperature of 20°C (as per EN - 837 standard)
OptionalNACE Compliance
CE
ATEX