Đồng Hồ Áp Suất GENERAL HY63 / LFHY63

  • Được thiết kế để đo áp suất trong ứng dụng vi sinh
  • Thiết kế tuân thủ Liên đoàn Sữa Quốc tế
  • Tuân thủ tiêu chuẩn EN-837 mới nhất
  • Dải đo: Tham khảo bảng
  • Độ chính xác ± 2% FSD
  • Đơn vị đo - kg / cm², bar, psi, kPa
  • Đồng hồ đo vệ sinh được thiết kế để đo áp suất trong ứng dụng vi sinh phù hợp với các yêu cầu của Liên đoàn Sữa Quốc tế (IDF) trong dược phẩm, sữa, công nghệ sinh học, thực phẩm & các ngành công nghiệp đồ uống.

Đồng Hồ Áp Suất GENERAL HY63 / LFHY63 - Hygiene Gauges 63mm

Ref. StandardEN - 837
Dial100 mm / 150 mm in aluminium, white background, black markings
CaseSS304 / SS316 with bayonet bezel
ProtectionIP68 (IS: 13947 par t I / IEC: 60529)
WindowGlass
DiaphragmSS316L welded
MovementSS304 / SS316
RangeRefer table
ConnectionTriclover / SMS union / IDF fitting
Filling FluidSilicon oil / Glycerine / Food grade oil
Accuracy± 2% FSD
Over RangeAs per EN 837
Zero adjustmentMicrometer Pointer
Blow out discProvided (on top)
Temeperature SuitabilityAmbient (-)4°C to 60°C, Media 150°C
Temeperature EffectWithin ±0.4% FSD/10°C, when temperature changes from reference temperature of 20°C (as per EN-837 standard)

Glycerine filled case
OptionNACE compliance
Triclover clamp with Gasket
SMS Male Coupling with Gasket
IDF Male Coupling with Gasket
CE