Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MCE18 DN100

Industrial sector:
 • Chemical, Petrochemical
 • Energy
 • Water treatment
 • Oil & Gas
 • Machine building (OEM)
 • Technical gases
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Conformity:
 • EN 837 standard
 • Directive PED 2014/68/UE
 • Directive BT 2014/35/UE
 • EAC Conformity
Accuracy:
 • 1,0 of FSV
Function:
 • Electric contact
Specific applications:
 • Fluctuating pressure
 • Vacuum
 • Combined (Vacuum + Pressure)
 • Vibrations
Material:
 • All Stainless steel
Range:
 • 0...1 / 0...1600bar and vacuum
Protection degree:
 • IP 55, IP 65
Electrical switching:
 • sliding contact, magnetic snap-action, electronic, inductive - intervention: 1...2
Working pressure:
 • 75% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MCE18 DN100 được sử dụng để kiểm soát hoạt động điện của máy nén, máy bơm, máy ép, thiết bị thủy lực và khí nén, nhà máy hóa chất và hóa dầu. Các tiếp điểm mở hoặc đóng mạch tùy thuộc vào vị trí của con trỏ chỉ và chúng có thể được điều chỉnh trên toàn bộ phạm vi. Đối với ứng dụng trên các điều kiện làm việc khắc nghiệt, chẳng hạn như thay đổi áp suất, rung và đập nhanh và thường xuyên, chúng được sản xuất với vỏ chất lỏng. Việc đổ đầy làm giảm đáng kể ảnh hưởng của các yếu tố đó cũng như các yếu tố gây ra bởi bầu không khí ăn mòn, mang lại tuổi thọ cao hơn và hiệu suất tốt hơn của đồng hồ đo áp suất và các tiếp điểm điện của chúng. Chúng cũng có sẵn với các liên hệ quy nạp an toàn nội tại.

 • Ranges: from 0...15 to 0...20000 psi (from 0...1 to 0...1600 bar or equivalent units).
 • Mechanical contact: sliding contact, magnetic snap-action, electronic, inductive
 • Accuracy class: ± 1,0% as per UNI 8293 - DIN 16085
 • Ambient temperature: -13...+149 °F (-25...+65 °C)
 • Process fluid temperature: max +212 °F (+100 °C)
 • Working pressure: max 75% of FSV.
 • Over pressure limit: not suitable
 • Protection degree: IP 55 as per IEC 529
 • Socket material: AISI 316L st.st
 • Elastic element: AISI 316L st.st
 • Case: stainless steel.
 • Ring: stainless steel, bayonet lock.
 • Window: plastic
 • Movement: stainless steel
 • Dial: aluminium, white with black markings
 • Pointer: not adjustable, aluminium, black.

Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MCE18 DN100