Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS18 DN100-150

Industrial sector:
 • Chemical, Petrochemical
 • Energy
 • Water treatment
 • Oil & Gas
 • Machine building (OEM)
 • Engineering Procurement Construction (EPC)
 • Refrigeration
 • Heating, ventilation, air condictioctioning (HVAC)
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Specific applications:
 • ATEX version
 • OXIGEN version
 • Low ambient temperature
 • Fluctuating pressure
 • Vacuum
 • Combined (Vacuum + Pressure)
 • Vibrations
Conformity:
 • EN 837 standard
 • Directive PED 2014/68/UE
 • Directive ATEX 2014/34/UE
 • EAC Conformity
Accuracy:
 • 0,6 of FSV
 • 1,0 of FSV
Function:
 • Local indication
Material:
 • All Stainless steel
Range:
 • 0...0,6 / 0...1600 bar and vacuum
Protection degree:
 • IP 55, IP 67
Working pressure:
 • 100% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MGS18 DN100-150 được thiết kế để sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến hóa chất và hóa dầu, và trong các nhà máy điện thông thường, để đo môi trường khí hoặc chất lỏng không có độ nhớt cao hoặc không kết tinh. Chúng được chế tạo để chống lại các điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất được tạo ra bởi môi trường xung quanh và môi trường xử lý. Để sử dụng cho các đơn vị năng lượng, máy bơm, máy làm sạch thủy lực, máy ép, máy nén động cơ, tua bin, động cơ diesel, nhà máy hóa chất, hóa dầu và điện lạnh và trên các máy móc và thiết bị có áp lực xung hoặc rung động cơ học, nên sử dụng phiên bản chứa đầy chất lỏng

 • Design: EN837-1.
 • Ranges: from 0...15 to 0...15000 psi (from 0...1 to 0...1000 bar or equivalent units).
 • Accuracy class: 1.6 as per EN 837-1.
 • Ambient temperature: -40...+149 °F (-25...+65 °C).
 • Process fluid temperature: -22...212 °F (-30...+100 °C).
 • Thermal drift: ±0,4 %/10 K of range (starting from 68 °F - 20 °C).
 • Working pressure:
  • 75% of FSV for static pressure;
  • 66% of FSV for pulsating pressure.
 • Overpressure limit (max 15 min):
  • 25% of FSV for pressure ranges ≤ 1500 psi (100 bar);
  • 15% of FSV for pressure ranges 1500...9000 psi (100...600 bar);
  • 10% of FSV for pressure ranges over 9000 psi (600 bar).
 • Protection degree: IP 55 as per EN 60529 / IEC 529.
 • Socket material: AISI 316L st.st.
 • Bourdon tube: AISI 316L st.st.
 • Case: stainless steel
 • Ring: stainless steel, bayonet lock.
 • Window: polycarbonate
 • Movement: stainless steel
 • Dial: plastic, white with black markings
 • Pointer: adjustable, aluminium, black.

Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS18 DN100-150