Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS20 DN63

Industrial sector:
 • Chemical, Petrochemical
 • Energy
 • Oil & Gas
 • Machine building (OEM)
 • Technical gases
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Specific applications:
 • OXIGEN version
 • Fluctuating pressure
 • Vacuum
 • Combined (Vacuum + Pressure)
 • Vibrations
Conformity:
 • EN 837 standard
 • Norm ASME B40.1
 • Directive PED 2014/68/UE
 • EAC Conformity
Accuracy:
 • 1,6 of FSV
Function:
 • Local indication
Material:
 • All Stainless steel
Range:
 • 0...1 / 0...1600bar and vacuum
Protection degree:
 • IP 55, IP 67
Working pressure:
 • 75% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MGS20 DN63 được chế tạo theo thông số kỹ thuật an toàn của EN 837-1, S3 S3 và ASME B40.1.
Cấu trúc an toàn bao gồm một bức tường ngăn cách chắc chắn bằng thép không gỉ, được đặt giữa thang đo và phần tử đàn hồi và thổi ra khỏi vỏ mỗi khi áp suất bên trong, do rò rỉ, được tạo ra hoặc phần tử đàn hồi bị phá vỡ. Phù hợp chặt chẽ rò rỉ được đảm bảo nếu dụng cụ được đổ đầy một chất lỏng làm ẩm để tránh thiệt hại do rung. Những dụng cụ này được thiết kế để sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến hóa chất và hóa dầu, và trong các nhà máy điện thông thường. Chúng được chế tạo để chống lại các điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất được tạo ra bởi môi trường xung quanh và môi trường xử lý.

 • Design: EN837-1.
 • Safety designation: S3 as per EN 837-2.
 • Ranges: from 0...15 to 0...15000 psi (from 0...1 to 0...1000 bar or equivalent units).
 • Accuracy class: 1.6 as per EN 837-1.
 • Ambient temperature: -40...+149 °F (-25...+65 °C).
 • Process fluid temperature: -22...212 °F (-30...+100 °C).
 • Thermal drift: ±0,4 %/10 K of range (starting from 68 °F - 20 °C).
 • Working pressure:
  • 75% of FSV for static pressure;
  • 66% of FSV for pulsating pressure.
 • Overpressure limit (max 15 min):
  • 25% of FSV for pressure ranges ≤ 1500 psi (100 bar);
  • 15% of FSV for pressure ranges over 1500 psi (100 bar).
 • Protection degree: IP 55 as per EN 60529 / IEC 529.
 • Socket material: AISI 316L st.st.
 • Bourdon tube: AISI 316L st.st.
 • Case: stainless steel
 • Ring: stainless steel, bayonet lock.
 • Blow out disk: plastic.
 • Window: safety glass.
 • Movement: stainless steel
 • Dial: plastic, white with black markings
 • Pointer: adjustable, aluminium, black.

Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS20 DN63