Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS44 DN100

Industrial sector:
 • Energy
 • Water treatment
 • Machine building (OEM)
 • Engineering Procurement Construction (EPC)
 • Heating, ventilation, air condictioctioning (HVAC)
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Conformity:
 • EN 837 standard
 • Directive PED 2014/68/UE
Accuracy:
 • 1,6 of FSV
Function:
 • Local indication
Specific applications:
 • Fluctuating pressure
 • Vibrations
Material:
 • All Stainless steel
Range:
 • 0...1 / 0...400bar
Protection degree:
 • IP 67
Working pressure:
 • 75% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MGS44 DN100 được thiết kế để sử dụng công nghiệp. Chúng thích hợp cho các điều kiện làm việc khắc nghiệt và chất lỏng mạnh. Một quy trình hiệu chỉnh Laser độc quyền có tính năng của từng thiết bị và cho phép độ chính xác rất chính xác. Điền dầu vào vỏ bằng chất lỏng làm ẩm sẽ ngăn chặn mọi sự ngưng tụ và sự xâm nhập của khí quyển ăn mòn làm tăng khả năng chống rung và áp lực đập.

 • Design: EN 837-1.
 • Safety designation: S1 as per EN 837-2
 • Ranges: from 0...15 to 0...6000 psi (from 0...1 to 0...400 bar or equivalent units)
 • Accuracy class: 1,6 as per EN 837-1.
 • Ambient temperature: -13...+149 °F (-25...+65 °C)
 • Process fluid temperature: -13..+212 °F (-25...+100 °C).
 • Thermal drift: ±0,4 %/10 K of range (starting from 68 °F - 20 °C).
 • Working pressure:
  • 75% of FSV for static pressure;
  • 66% of FSV for pulsating pressure.
 • Overpressure limit (15 min max):
  • 25% of FSV for pressure ranges ≤ 1500 psi (100 bar);
  • 15% of FSV for pressure ranges over 1500 psi (100 bar).
 • Protection degree: IP 67 as per IEC 529.
 • Socket material: AISI 316L st.st.
 • Elastic element: AISI 316L st.st.
 • Case: stainless steel
 • Ring: stainless steel, crimped
 • Window: tempered glass
 • Movement: copper and stainless steel.
 • Dial: aluminium, white with black markings, or with double red and black markings. 
 • Pointer: not adjustable, aluminium, black.

Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS44 DN100