Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS8 DN250

Industrial sector:
 • Energy
 • Heating, ventilation, air condictioning (HVAC)
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Conformity:
 • EN 837 standard
 • Directive PED 2014/68/UE
 • EAC Conformity
Accuracy:
 • 1,0 of FSV
Function:
 • Local indication
Material:
 • Stainless steel and alluminium alloys
Range:
 • 0...1 / 0...1000bar
Protection degree:
 • IP 55
Working pressure:
 • 100% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MGS8 DN250 được thiết kế để sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến hóa chất và hóa dầu, và trong các nhà máy điện thông thường, được chế tạo để chống lại các điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất, để đo môi trường khí hoặc chất lỏng không có độ nhớt cao hoặc không kết tinh.

 • Design: EN837-1.
 • Safety designation: S1 as per EN 837-2.
 • Ranges: from 0...1 to 0...1000 bar (or other equivalent units).
 • Accuracy class: 1 as per EN 837-1.
 • Ambient temperature: -13...+149 °F (-25...+65 °C).
 • Process fluid temperature: -40...302°F (-40...+150°C max).
 • Thermal drift: ±0,4 %/10 K of range (starting from 68°F - 20°C).
 • Working pressure:
  • 100% of FSV for static pressure;
  • 90% of FSV for pulsating pressure.
 • Overpressure limit: 30% of FSV (max 12h).
 • Protection degree: IP 55 as per EN 60529 / IEC 529.
 • Socket material: AISI 316L st.st.
 • Bourdon tube: AISI 316L st.st. seamless tube.
 • Case: black painted aluminium
 • Ring: black painted aluminium
 • Window: tempered glass.
 • Movement: stainless steel
 • Dial: aluminium, white with black markings
 • Pointer: not adjustable, aluminium, black.

Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS8 DN250