Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MN14/10 DN100-150

Industrial sector:
 • Machine building (OEM)
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Conformity:
 • EN 837 standard
 • Directive PED 2014/68/UE
 • Directive BT 2014/35/UE
 • EAC Conformity
Function:
 • Electric contact
Specific applications:
 • Vacuum
Accuracy:
 • 1,0 according to DIN 16085
Material:
 • Staniless steel and copper alloys
Range:
 • 0...1,6 / 0...1000bar
Protection degree:
 • IP 55, IP 65
Electrical switching:
 • sliding contact, magnetic snap-action - intervention: 1...2
Working pressure:
 • 75% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MN14/10 DN100-150 được thiết kế cho các tiếp điểm báo động là các phụ kiện có các tiếp điểm di động trong không khí, chúng mở hoặc đóng các mạch điện tùy thuộc vào vị trí của con trỏ chỉ báo. Chúng được sử dụng với đồng hồ đo áp suất ống Bourdon, ống thổi, màng ngăn và nhiệt kế sản xuất NUOVA FIMA, theo cách đó chúng trở thành công tắc áp suất và nhiệt độ: giải pháp tối ưu và chắc chắn để tự động hóa mọi loại thiết bị.

 • Ranges: from 0...30 to 0...15000 psi (from 0...1.6 to 0...1000 bar or equivalent units).
 • Mechanical contact: sliding contact, magnetic snap-action, electronic, inductive.
 • Accuracy class: ± 1,0% as per EN 837-1 - DIN 16085
 • Ambient temperature: -13...+149 °F (-25...+65 °C)
 • Process fluid temperature: max +149°F (+65 °C).
 • Working pressure: max 75% of FSV.
 • Over pressure limit: not suitable
 • Protection degree: IP 44 as per EN 60529/IEC 529
 • Socket material: copper alloy
 • Elastic element:
  • copper alloy for pressure ranges ≤ 580 psi (40 bar);
  • AISI 316 L st.st. for pressure ranges ≥ 870 psi (60 bar).
 • Case: stainless steel.
 • Ring: stainless steel, bayonet lock.
 • Window: plastic
 • Movement: stainless steel
 • Dial: aluminium, white with black markings
 • Pointer: not adjustable, aluminium, black.