Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MN16 DN150

Industrial sector:
 • Chemical, Petrochemical
 • Oil & Gas
 • Calibration
 • Technical gases
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Conformity:
 • EN 837 standard
 • Directive PED 2014/68/UE
 • EAC Conformity
Accuracy:
 • 0,6 of FSV
Function:
 • Local indication
Specific applications:
 • Vacuum
Material:
 • All Stainless steel
Range:
 • 0...0,6 / 0...600bar
Protection degree:
 • IP 55
Working pressure:
 • 75% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MN16 DN150 được thiết kế cho các phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn lại dụng cụ và trong các ứng dụng khác trong đó độ chính xác và độ lặp lại là quan trọng hàng đầu. Thay có thể được sử dụng với chất lỏng hoặc khí không có độ nhớt cao và không kết tinh. Các bộ phận tiếp xúc trong AISI 316L cho phép sử dụng chúng trong điều kiện làm việc tồi tệ hơn được xác định bởi môi trường hung hăng hoặc chất lỏng xử lý. Theo yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp chứng nhận hiệu chuẩn do phòng thí nghiệm ACCREDIA công nhận quốc tế (Ví dụ: Dịch vụ hiệu chuẩn của Ý)

 • Design: EN837-1.
 • Safety designation: S3 as per EN 837-2.
 • Accuracy class: 0,6 as per EN 837-1.
 • Ambient temperature: -13...+149 °F (-25...+65 °C)
 • Process fluid temperature: -40...+302°F (-40...+150 °C).
 • Calibration temperature: 68°F (+20 °C)
 • Thermal drift: ±0,4 %/10 K of range (starting from 68°F - 20°C).
 • Working pressure: max 75% of FSV.
 • Over pressure limit: 30% of FSV.
 • Protection degree: IP 55 as per IEC 529.
 • Socket material: AISI 316L st.st.
 • Bourdon tube: AISI 316L st.st. seamless tube.
 • Case: stainless steel.
 • Ring: stainless steel, bayonet lock.
 • Window: tempered glass
 • Movement: stainless steel with internal limit stops fro minimum and maximum pressure
 • Dial: aluminium, white with black markings, and anti-parallax mirror band. 
 • Pointer: adjustable, aluminium, black, knife-edge micrometer

Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MN16 DN150