Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MN17L DN250

Industrial sector:
 • Calibration
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Conformity:
 • EN 837 standard
 • EAC Conformity
Accuracy:
 • 0,1 of FSV
 • 0,25 of FSV
Function:
 • Local indication
Specific applications:
 • Vacuum
Material:
 • Stainless steel and special materials
Range:
 • 0...1 / 0...1600bar and vacuum
Protection degree:
 • IP 44
Working pressure:
 • 75% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MN17L DN250 được thiết kế cho các phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn lại dụng cụ và trong các ứng dụng khác trong đó độ chính xác và độ lặp lại là quan trọng hàng đầu. Thay có thể được sử dụng với chất lỏng hoặc khí không có độ nhớt cao và không kết tinh. Các bộ phận tiếp xúc trong AISI 316L cho phép sử dụng chúng trong điều kiện làm việc tồi tệ hơn được xác định bởi môi trường hung hăng hoặc chất lỏng xử lý. Theo yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp chứng nhận hiệu chuẩn do phòng thí nghiệm ACCREDIA công nhận quốc tế (Ví dụ: Dịch vụ hiệu chuẩn của Ý)

 • Design: EN837-1.
 • Safety designation: S1 as per EN 837-2.
 • Accuracy class:
  • 0,1 as per EN837-1, for ranges ≤ 8700 psi (600 bar);
  • 0,25 as per EN837-1, for ranges > 8700 psi (600 bar).
 • Ambient temperature: +50...+140 °F (+10...+60 °C)
 • Process fluid temperature: +68 °F (max +20 °C).
 • Calibration temperature: 68°F (+20 °C)
 • Thermal drift: ±0,04 %/10 K of range (starting from 68°F - 20°C).
 • Working pressure: max 75% of FSV.
 • Over pressure limit: not suitable
 • Protection degree: IP 44 as per EN 60529/IEC 529.
 • Socket material: AISI 316L st.st.
 • Bourdon tube: beryllium copper alloy.
 • Case: aluminium black painted
 • Ring: aluminium black painted
 • Window: plastic
 • Movement: high precision type
 • Dial: aluminium, green with black markings, and anti-parallax mirror band. 
 • Scale amplitude: 310°.
 • Zero calibration: external, manual.
 • Pointer: balanced, knife-edge micrometer

Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MN17L DN250