Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MN25 DN150

Industrial sector:
 • Chemical, Petrochemical
 • Energy
 • Oil & Gas
 • Calibration
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Conformity:
 • EN 837 standard
 • EAC Conformity
Function:
 • Local indication
Accuracy:
 • 0,25 of FSV
Material:
 • All Stainless steel
Range:
 • 0...1 / 0...160bar
Protection degree:
 • IP 55
Working pressure:
 • 75% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MN25 DN150 được thiết kế cho các phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn lại dụng cụ và trong các ứng dụng khác trong đó độ chính xác và độ lặp lại là quan trọng hàng đầu. Thay có thể được sử dụng với chất lỏng hoặc khí không có độ nhớt cao và không kết tinh. Các bộ phận tiếp xúc trong AISI 316L cho phép sử dụng chúng trong điều kiện làm việc tồi tệ hơn được xác định bởi môi trường hung hăng hoặc chất lỏng xử lý. Theo yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp chứng nhận hiệu chuẩn do phòng thí nghiệm ACCREDIA công nhận quốc tế (Ví dụ: Dịch vụ hiệu chuẩn của Ý)

 • Design: EN837-1.
 • Safety designation: S3 as per EN 837-2.
 • Accuracy class: 0,25 as per EN 837-1.
 • Ambient temperature: -4...+149 °F (-20...+65 °C)
 • Process fluid temperature: +149 °F (max +65 °C).
 • Calibration temperature: 68°F (+20 °C)
 • Thermal drift: ±0,4 %/10 K of range (starting from 68°F - 20°C).
 • Working pressure: max 75% of FSV.
 • Over pressure limit: 
  • 25% of FSV for ranges ≤ 1000 psi (60 bar).
  • 15% of FSV for ranges ≥ 1500 psi (100 bar)
 • Protection degree: IP 55 as per IEC 529.
 • Socket material: AISI 316L st.st.
 • Bourdon tube: AISI 316L st.st. seamless tube
 • Case: stainless steel.
 • Ring: stainless steel, bayonet lock.
 • Blow out disk: stainless steel.
 • Window: safety glass
 • Movement: high precision type, horology alloy
 • Dial: aluminium, white with black markings, and anti-parallax mirror band. 
 • Pointer: adjustable, aluminium, black, knife-edge

Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MN25 DN150