Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA OM

Industrial sector:
 • Food
 • Pharmaceutical
 • Machine building (OEM)
 • Sanitary
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Specific applications:
 • Crystallizzing fluids
 • Viscous fluids
 • High pressure
 • Fluctuating pressure
 • Sedimentous fluids
 • Vibrations
Conformity:
 • EN 837 standard
 • 3A
 • Directive ATEX 2014/34/UE
 • EAC Conformity
Accuracy:
 • 1,6 of FSV
Function:
 • Local indication
Material:
 • All Stainless steel
Range:
 • 0...160 / 0...1600bar
Protection degree:
 • IP 67
Working pressure:
 • 75% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA OM được thiết kế cho máy đồng nhất và được chế tạo theo tiêu chuẩn n. 74-06 của tổ chức 3-A (Hội đồng quản trị biểu tượng tiêu chuẩn vệ sinh). Sự vắng mặt của các kẽ và hoàn thiện gương của các thành phần đảm bảo vệ sinh tốt nhất. Chuẩn kết nối là một bộ phận làm kín bằng màng đặc biệt được xây dựng tích hợp với đồng hồ đo áp suất. Để giảm tác động của các điều kiện hoạt động nghiêm trọng như rung động và xung, dụng cụ có thể được đổ đầy chất lỏng.

 • Design: 74-06 SSI; EN837-1.
 • Safety designation: S1 as per EN 837-2.
 • Ranges: from 0...2000 psi to 0…15000 psi (from 0...160 bar to 0...1600 bar or equivalent units).
 • Accuracy class: 1,6 as per EN 837-1
 • Ambient temperature: -13...+149 °F (-25...+65 °C)
 • Process fluid temperature: -40..+248 °F (-20...+120 °C).
 • Working pressure (referred to the full scale value): max 75%.
 • Over pressure limit: not available.
 • Seal fill: oil for food service (FDA).
 • Protection degree: IP 67 as per EN 60529/IEC 529.
 • Process connection: AISI 316L st.st. with finishing Ra ≤0,8 μm (welded parts included).
 • Diaphragm: AISI 316L
 • Welding: AISI 316L TIG.
 • Flange and screw nut: AISI 316 st.st.
 • Case: stainless steel
 • Ring: stainless steel, bayonet lock
 • Elastic element: AISI 316L st.st. spiral form.
 • Window: tempered glass
 • Movement: stainless steel
 • Dial: aluminium, white with black markings
 • Pointer: aluminium black anodized.Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA OM Catalogue