Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA SP

Industrial sector:
 • Food
 • Pharmaceutical
 • Sanitary
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Specific applications:
 • Crystallizzing fluids
 • Viscous fluids
 • Fluctuating pressure
 • Vacuum
 • Combined (Vacuum + Pressure)
 • Sedimentous fluids
 • Vibrations
Conformity:
 • Norm ASME B40.1
 • 3A
 • ISO 2852 (CLAMP)
 • EAC Conformity
Accuracy:
 • Grade A according to ASME B40.1
Function:
 • Local indication
Material:
 • All Stainless steel
Range:
 • 0...15 / 0...600psi, 0...1 / 0...40bar
Protection degree:
 • IP 67
Working pressure:
 • 75% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA SP được thiết kế cho ngành công nghiệp vi sinh, chế biến thực phẩm và dược phẩm tuân thủ tiêu chuẩn n.74-06 của 3-A (Hội đồng quản trị biểu tượng tiêu chuẩn vệ sinh). Sự vắng mặt của các kẽ và hoàn thiện gương của các thành phần đảm bảo vệ sinh tốt nhất. Sự kết hợp giữa đồng hồ đo áp suất và phớt màng cho phép giảm các thể tích bên trong và sai số nhiệt độ.
Để giảm tác động của các điều kiện làm việc nghiêm trọng như rung động và nhịp đập, các dụng cụ có thể được lấp đầy.

 • Design: 74-06 SSI; EN837-1.
 • Ranges: from 0...15 psi to 0…600 psi (from 0...1 bar to 0...40 bar or equivalent units).
 • Accuracy class:
  • Grade A as per ASME B40.1 (2-1-2%) for DS 4” (100mm)
  • Grade B as per ASME B40.1 (3-2-3%) for DS 2.5” (63mm)
 • Ambient temperature: -13...+149 °F (-25...+65 °C)
 • Process fluid temperature: -4...+212 °F (-20...+100 °C). Max 284°F (140 °C) for 30 minutes during cleaning stage (C.I.P.) and sterilization (S.I.P) 
 • Working pressure (referred to the full scale value): max 75%.
 • Over pressure limit: not available.
 • Seal fill: mineral oil (FDA approved) for food service.
 • Protection degree: IP 67 as per EN 60529/IEC 529.
 • Process connection: AISI 316L st.st. with finishing Ra ≤0,76 μm (welded parts included), as per ASME BPE SF3.
 • Diaphragm: AISI 316L
 • Welding: AISI 316L TIG.
 • Case: electro polished AISI 304 st.st.
 • Ring: polished AISI 304 st.st., crimped.
 • Window: plastic on DS 2.5” (63mm ); tempered glass on DS 4” (100 mm).
 • Dial: aluminium, white with black markings
 • Pointer: aluminium black anodized.

Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA SP