Đồng Hồ Áp Suất WIKA 111.31

Ứng Dụng

 • Đối với thiết bị và nhà máy để hàn, cắt và sản xuất liên tục
 • Ứng dụng cho oxy và axetylen
 • Tăng yêu cầu về an toàn

 

Tính Năng Đặc Biệt

 • Đồng hồ áp suất an toàn với tấm ngăn vững chắc
 • Đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí
 • Kích thước danh định 50
 • Dãy đo lên đến 0 … 400 bar

Đồng Hồ Áp Suất WIKA 111.31 - Bourdon tube pressure gauge, copper alloy

Thông Số Kỹ Thuật

 • Design ISO 5171
 • Nominal size in mm 50
 • Accuracy class 2.5
 • Scale ranges 0 ... 2.5 to 0 ... 400 bar or all other equivalent vacuum or combined pressure and vacuum ranges
 • Pressure limitation
  • Steady: 3/4 x full scale value
  • Fluctuating: 2/3 x full scale value
  • Short time: Full scale value
 • Permissible temperature
  • Ambient: -20 ... +60 °C
  • Medium: +60 °C maximum
 • Temperature effect
  When the temperature of the measuring system deviates from the reference temperature (+20 °C): Max. ±0.4 %/10 K of full scale value
 • Process connection Copper alloy, lower mount (LM), 1/4 NPT (male), 14 mm flats
 • Pressure element Copper alloy, C-type or helical type
 • Movement Copper alloy
 • Dial Plastic, white, black lettering, with pointer stop pin
 • Pointer Plastic, black
 • Case Zinc diecast with solid baffle wall (Solidfront) and blow-out device in the back
 • Window Polycarbonate

Dimension

Đồng Hồ Áp Suất WIKA 111.31