Đồng Hồ Áp Suất WIKA 213.40

Ứng Dụng

 • Dùng cho các điểm đo với áp lực động lực cao hoặc rung động
 • Dùng cho môi trường khí và chất lỏng không có độ nhớt hoặc kết tinh cao và sẽ không tấn công các bộ phận hợp kim đồng
 • Khai thác mỏ
 • Thủy lực
 • Đóng tàu

 

Tính Năng Đặc Biệt

 • Chống rung và sốc
 • Đặc biệt là thiết kế mạnh mẽ
 • NS 63 và 100 với sự chấp thuận của Germanischer Lloyd và Gosstandart
 • Dãy đo lên đến 0 … 1.000 bar

Đồng Hồ Áp Suất WIKA 213.40 - Bourdon tube pressure gauge, copper alloy

Thông Số Kỹ Thuật

 • Design EN 837-1
 • Nominal size in mm 63, 80, 100
 • Accuracy class
  • NS 63, 80: 1.6
  • NS 100: 1.0
 • Scale ranges 0 ... 0.6 to 0 ... 1,000 bar or all other equivalent vacuum or combined pressure and vacuum ranges
 • Pressure limitation
  • NS 63, 80:    Steady: 3/4 x full scale value
                       Fluctuating:2/3 x full scale value
                       Short time: Full scale value
  • NS 100:        Steady: Full scale value
                       Fluctuating: 0.9 x full scale value
                       Short time: 1.3 x full scale value
 • Permissible temperature
  • Ambient: -20 ... +60 °C
  • Medium: +160 °C maximum 
 • Temperature effect
  When the temperature of the measuring system deviates from the reference temperature (+20 °C): Max. ±0.4 %/10 K of full scale value
 • Ingress protection IP65 per IEC/EN 60529
 • Process connection
  • Copper alloy, lower mount (LM) or back mount (BM)
  • NS 63: G ¼ B (male), 14 mm flats
  • NS 80, 100: G ½ B (male), 22 mm flats
 • Pressure element 
  • NS 63:  Copper alloy, C-type or helical type
  • NS 80, 100: Copper alloy, C-type, Stainless steel 1.4571 or 1.4404, helical type
 • Movement Copper alloy
 • Dial 
  • NS 63: Plastic ABS, white, with pointer stop pin
  • NS 80, 100: Aluminium, white, black lettering
 • Pointer Aluminium, black
 • Case
  • Solid forged brass, with blow-out device at case circumference, 12 o‘clock.
  • Scale ranges ≤ 0 ... 16 bar with compensating valve to vent case.
 • Window Clear non-splintering plastic
 • Bezel ring
  • Crimp ring, stainless steel
  • NS 63, 80: Natural finish
  • NS 100: Polished
 • Filling liquid Glycerine 

Dimension

Đồng Hồ Áp Suất WIKA 213.40