Đồng Hồ Áp Suất WIKA 716.11, 736.11

Ứng Dụng

 • Đo chênh áp tại các điểm đo có áp suất phân cực rất thấp, cho môi trường không khí, khô, sạch, dầu và không mỡ
 • Model 736.11 cũng dùng cho môi chất linh hoạt và không khí
 • Theo dõi lọc trong hệ thống thông gió và gia nhiệt
 • Theo dõi lọc quá áp và phòng sạch
 • Kiểm soát sự chênh lệch áp suất của máy thông gió và áp suất nổ

 

Tính Năng Đặc Biệt

 • Đo chênh áp từ 0 … 2.5 mbar
 • Là một tiêu chuẩn điều chỉnh về 0 ở phía trước
 • Bảo vệ sự xâm hại IP66
 • Vỏ bằng thép không rỉ

Đồng Hồ Áp Suất WIKA 716.05 - Differential pressure gauge

Thông Số Kỹ Thuật

 • Design For very low differential pressures, DT - GM 87 10 226
 • Nominal size 100, 160 mm
 • Accuracy 1.6
 • Scale ranges 
  • Model 716.11: NS 100: 0 ... 10 to 0 ... 250 mbar
                         NS 160: 0 ... 6 to 0 ... 250 mbar
  • Model 736.11: NS 100: 0 ... 16 to 0 ... 250 mbar
                         NS 160: 0 ... 2.5 to 0 ... 250 mbar
  • or all other equivalent vacuum or combined pressure and vacuum ranges
 • Pressure limitation
  • Steady: full scale value
  • Fluctuating: 0.9 x full scale value
 • Overpressure safety Full scale value
 • Max. working pressure (static pressure) 250 mbar
 • Operating temperature
  • Ambient: -20 ... +60 °C
  • Medium: +70 °C maximum
 • Temperature effect
  When temperature of the measuring system deviates from reference temperature (+20 °C): max. ±0.5 %/10 K of true scale value
 • Ingress protection lP 66 per EN 60 529 / lEC 529

Dimension

Đồng Hồ Áp Suất WIKA 716.11, 736.11