Đồng Hồ Áp Suất WIKA A2G-05

Ứng Dụng

 • Để theo dõi áp lực khác nhau của không khí và các loại khí không cháy và không gây nổ khác
 • Giám sát áp suất chênh áp trong bộ lọc và phòng sạch

 

Tính Năng Đặc Biệt

 • Đơn giản và gắn kết nhanh chóng
 • Bộ phận làm kín tích hợp để lắp đặt trực tiếp trong ống dẫn khí
 • Kết nối phía sau cố định dưới dạng góc cho ống đo áp suất đường kính 4 … 6 mm
 • Không cần bảo trì
 • Áp suất vận hành tối đa 20 kPa

Đồng Hồ Áp Suất WIKA A2G-05 - Differential pressure gauge

 • Đồng hồ đo chênh áp A2G-05 Eco được sử dụng để theo dõi áp suất chênh lệch trong các ứng dụng thông gió và điều hòa không khí. Phạm vi đo bao gồm từ 0 ... 50 Pa đến 0 ...  12,500 Pa. Phạm vi cộng / trừ có thể được thực hiện từ -25 ...+25 Pa đến -1,500 .... +1,500 Pa.
 • Cấu trúc riêng biệt của buồng đo áp suất và khu vực hiển thị đảm bảo rằng các tạp chất từ không khí quá trình không lắng xuống ở mặt sau của cửa sổ. Là kết quả của cấu trúc 2 phần (phần tử đo và lắp vòng), A2G-05 có thể được gắn đặc biệt dễ dàng và nhanh chóng.
 • Đồng hồ đo áp suất có sẵn với bảo vệ xâm nhập IP54 và IP65.
 • Trong một phiên bản đặc biệt, A2G-05 có sẵn dưới dạng sản phẩm không chứa silicone.

Thông Số Kỹ Thuật

 • Nominal size 110 mm
 • Measuring range 0 ... 50 Pa to 0 ... 12,500 Pa, -25 ... +25 Pa to -1,500 ... +1,500 Pa
  other ± ranges on request also available in the measuring units kPa, inWC, mmWC and mbar
 • Accuracy ±3 % (±5 % with scale range ≤ 0 ... 125 Pa)
 • Process connection Fixed connection in angular form for hoses with inner diameter 4 or 6 mm
 • Separating diaphragm Silicone (EPDM with silicone-free version)
 • Movement Contact-free transmission (SWISS MOVEMENT)
 • Dial Aluminium
 • Pointer Plastic
 • Window Polycarbonate (UV stabilised)
 • Basic case, built-in and add-on case Plastic, glass-fibre reinforced
 • Standard accessories 3 mounting screws
 • Permissible temperatures
  • Ambient temperature: -30 … +80 °C
  • Medium temperature: -16 … +50 °C
 • Ingress protection IP54
 • Weight 240 g

Dimension

Đồng Hồ Áp Suất WIKA A2G-05