Đồng Hồ Áp Suất WIKA A2G-10

Ứng Dụng

 • Để theo dõi áp lực khác nhau của không khí và các loại khí không cháy và không gây nổ khác
 • Giám sát áp suất chênh áp trong bộ lọc và phòng sạch

 

Tính Năng Đặc Biệt

 • Đơn giản và gắn kết nhanh chóng
 • Bộ phận làm kín tích hợp để lắp đặt trực tiếp trong ống dẫn khí
 • Kết nối phía sau cố định dưới dạng góc cho ống đo áp suất đường kính 4 … 6 mm
 • Không cần bảo trì
 • Áp suất vận hành tối đa 20 kPa

 


Đồng Hồ Áp Suất WIKA A2G-10 - Differential pressure gauge

 • Đồng hồ đo chênh áp A2G-10 Eco được sử dụng để theo dõi áp suất chênh lệch trong các ứng dụng thông gió và điều hòa không khí. Phạm vi đo bao gồm từ 0 ... 50 Pa đến 0 ...  12,500 Pa. Phạm vi cộng / trừ có thể được thực hiện từ -25 ...+25 Pa đến -1,500 .... +1,500 Pa.
 • Cấu trúc riêng biệt của buồng đo áp suất và khu vực hiển thị đảm bảo rằng các tạp chất từ không khí quá trình không lắng xuống ở mặt sau của cửa sổ. Là kết quả của cấu trúc 2 phần (phần tử đo và lắp vòng), A2G-10 có thể được gắn đặc biệt dễ dàng và nhanh chóng.
 • Đồng hồ đo áp suất có sẵn với bảo vệ xâm nhập IP54 và IP65.
 • A2G-10 có sẵn trong hai biến thể gắn kết. Các biến thể tích hợp là đáng chú ý để gắn nhanh và không có công cụ. Đồng hồ đo áp suất có hai kết nối G 1/8 "-IG ở mặt sau, trong đó các kết nối áp suất ren phù hợp được vặn.
 • Biến thể bổ trợ được gắn ba ốc vít vào hộp gắn thêm. Sau đó, viên nang đo được đặt vào thùng máy. Đồng hồ đo áp suất có hai kết nối G 1/8 "-IG ở mặt sau, trong đó các kết nối áp suất ren phù hợp được vặn. Vị trí của mỗi kết nối có thể được thay đổi thông qua 90 ° bằng cách xoay vỏ máy bổ trợ.
 • Trong một phiên bản đặc biệt, A2G-10 có sẵn dưới dạng sản phẩm không chứa silicone.

Thông Số Kỹ Thuật

 • Nominal size 110 mm
 • Measuring range 0 ... 50 Pa to 0 ... 12,500 Pa, -25 ... +25 Pa to -1,500 ... +1,500 Pa
  other ± ranges on request also available in the measuring units kPa, inWC, mmWC and mbar
 • Accuracy ±3 % (±5 % with scale range ≤ 0 ... 125 Pa)
 • Process connection G ⅛ female, for hoses with inner diameter 4 or 6 mm
 • Separating diaphragm Silicone (EPDM with silicone-free version)
 • Movement Contact-free transmission (SWISS MOVEMENT)
 • Dial Aluminium
 • Pointer Plastic
 • Window Makrolon (UV stabilised)
 • Basic case, built-in and add-on case Plastic, glass-fibre reinforced
 • Standard accessories 3 mounting screws
 • Permissible temperatures
  • Ambient temperature: -30 … +80 °C
  • Medium temperature: -16 … +50 °C
 • Ingress protection IP54
 • Weight 240 g