Đồng Hồ Áp Suất WIKA A2G-30

Ứng Dụng 

 • Dùng cho các loại khí khô, sạch, không linh hoạt, thường là không khí
 • Theo dõi máy thở, máy thổi và bộ lọc trong điều hòa không khí và phòng sạch

 

Tính Năng Đặc Biệt

 • Dễ dàng để lắp đặt
 • Dễ dàng lắp đặt và gỡ bỏ
 • Bảo vệ chống rò rỉ
 • Dải đo dễ đọc

Đồng Hồ Áp Suất WIKA A2G-30 - Inclined tube manometer.

Thông Số Kỹ Thuật

 • Measuring range 0 ... 600 Pa, 0 ... 6 kPa, 0 … 2.4 inWC, 0 … 60 mmWC, 0 … 6 mbar
 • Accuracy 5 Pa/25 Pa
 • Maximum pressure 200 kPa (2 bar)
 • Process connection For hoses with inner diameter 4 mm
 • Case cover Plastic
 • Sealing NBR
 • Permissible temperature -40 ... +60 °C

Dimension

Đồng Hồ Áp Suất WIKA A2G-30