Đồng Hồ Áp Suất WIKA MFT

Ứng Dụng

 • Hệ thống nhiệt
 • Nồi hơi Combi với nước nóng và sưởi ấm

 

Tính Năng Đặc Biệt 

 • Hiện thị kết hợp áp suất và nhiệt độ
 • Với ống mao dẫn
 • Dãy đo 0 … 4 bar, 0 … 120 ° C
 • Đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí

Đồng Hồ Áp Suất WIKA MFT - Thermomanometer

Thông Số Kỹ Thuật

 • Nominal size in mm 40, 42, 52
 • Working ranges 
  • Pressure: Steady: 3/4 x full scale value
                  Short time: Full scale value
  • Temperature: Full scale value
 • Measuring elements Bourdon tube, Cu-alloy
 • Process connection Cu-alloy, back mount (BM)
  • Pressure: Male thread G 1/4 B (rotatable) with capillary
  • Temperature: Capillary, with sensor D6, plastic covered
 • Case Plastic, black, with front flange and lateral snap-fit provisions for panel mounting
 • Movement Cu-alloy
 • Dial Plastic, white, black lettering
 • Pointer Plastic, black
 • Window Plastic, crystal-clear

Dimension

Đồng Hồ Áp Suất WIKA MFT