Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K33 ATEX

  • Áp suất lên đến 25 bar
  • Màn hình hiện thị 3 chữ số
  • Hiểu chuẩn dễ dàng
  • Tùy chỉnh theo 4 hướng dòng chảy

Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K33 ATEX

Thông số Kỹ Thuật

PRODUCT CODEDESCRIPTION
F0057000A(Ex) K33 METER VER.A LTR.
F0057001A(Ex) K33 METER VER.B
F0057002A(Ex) K33 METER VER.C
F0057003A(Ex) K33 METER VER.D