Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K33 K44 Diesel Version

  • Sẵn sàng để sửa dụng
  • Áp suất lên đến 30 bar
  • Không cần sử dụng pin
  • Dễ dàng lắp đặt và hiệu chuẩn
  • Tùy chỉnh theo 4 hướng dòng chảy

Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K33 và K44 Dùng Cho Nhiên Liệu

Thông số Kỹ Thuật

PRODUCT CODEDESCRIPTION
K33
000550000K33 METER VER.A
000551000K33 METER VER.B
000552000K33 METER VER.C
000553000K33 METER VER.D
K44
000560000K44 METER VER.A
000561000K44 METER VER.B
000562000K44 METER VER.C
000563000K44 METER VER.D
K44 PULSER
00056500AK44 PULSER METER VER.D