Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K600/3 Diesel Version

  • Có thể điều chỉnh mặt bích
  • Thích hợp cho ngành công nghiệp
  • Lý tưởng cho việc lắp đặt cơ động
  • Tiệu thụ năng lượng thấp

Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K600/3 Diesel Version

Thông số Kỹ Thuật

PRODUCT CODEDESCRIPTION
METER VERSION
F00496A00K600/3 METER 1" BSP DIESEL
PULSE VERSION
F00472A00K600/3 PULSER 1" BSP DIESEL