Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K600 B/3 Diesel Version

  • Có thể điều chỉnh mặt bích
  • Thích hợp cho ngành công nghiệp
  • Lý tưởng cho việc lắp đặt cơ động
  • Tiệu thụ năng lượng thấp

Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K600 B/3 Diesel Version

Thông số Kỹ Thuật

PRODUCT CODEDESCRIPTION
F00491000K600 B/3 METER 1" BSP
F00492000K600 B/ 3 1" BSP PULS OUT