Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K700

  • Lắp đăt đễ dàng
  • Tùy chỉnh theo 2 hướng dòng chảy
  • Không cần sửa dụng pin
  • Áp suất lên đến 30 bar
  • Cấu trúc chắn chắn
  • Vận hành trong công nghiệp nặng

Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K700

Thông số Kỹ Thuật

PRODUCT CODEDESCRIPTION
F00540000K700 METER 1" ½ BSP VER.A
F00540020K700 METER 1" ½ BSP VER.B
F00540030K700 METER 1" ½ BSP VER.C
F00540040K700 METER 1" ½ BSP VER.D