Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4010 Series 100mm

Quản Lý An Toàn

 • Nếu có thể, hãy lắp đặt một cái thermowell.
 • Không tác động trong quá trình vận chuyển, cài đặt và sử dụng.
 • Đảm bảo cài đặt nhiệt kế để ngang và dọc.
 • Tránh những nơi có hơi nước và khí độc tồn tại nhiều.

Mục đích sử dụng

 • Các loại nồi hơi
 • Máy nhuộm
 • Nhà máy hóa dầu
 • Đo nhiệt độ bên trong của bồn
 • Tàu, v.v.
 • Đường khí LPG, LNG

Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4010 Series 100mm - Liquid Filled Type Thermometer

 • Summary The scale interval of this instrument is divided equally. Therefore, it is easy to read the scale when measuring the temperature
 • Diameter 100 mm
 • Accuracy ±2.0% of Full Scale
 • Scale Range -30℃ ~ 650℃
 • Common Temperature 75% of Full Scale
 • Case & Cover
  • STS 304
  • Slip-on-Fit
 • Connection
  • STS 316
  • PF, PT, NPT ↔ 1/2
 • Window
  • General glass
  • Tempered safety glass
  • Laminated safety glass
 • Type
  • B-Type (Surface type)
  • BD-Type (Panel attachment type)
 • Panel attachment
  • Aluminum
  • Color of white
  • Black gradation and characters
 • Pointer
  • Aluminum
  • Black coating
 • Capillary Tube Standard 2 M (Maximum 10 M)
 • Stem STS 304, STS 316
 • Stem O.D Ø 8, Ø 10, Ø 12
 • Well
  • STS 304
  • Titanium, Monel, Hastelloy, Teflon Lining, Glass Lining

Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4010 Series 100mm


Đang Cập Nhật