Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4020 Series 150mm

Quản Lý An Toàn

 • Nếu có thể, hãy lắp đặt một cái thermowell.
 • Không tác động trong quá trình vận chuyển, cài đặt và sử dụng.
 • Đảm bảo cài đặt nhiệt kế để ngang và dọc.
 • Tránh những nơi có hơi nước và khí độc tồn tại nhiều.

Mục đích sử dụng

 • Hệ thống thông tin, kiểm soát nhiệt độ khác nhau
 • Các loại nồi hơi
 • Nhà máy hóa dầu
 • Máy biến áp, v.v.

Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4020 Series 150mm - Liquid Filled Type Thermometer (With Contact)

 • Summary The principle and structure of this temperature measurement instrument is the same as the filled thermometer but it produces a contact signal when there is an increase or decrease of temperature
 • Diameter 150 mm
 • Accuracy ±2.0% of Full Scale
 • Scale Range -30℃ ~ 650℃
 • Common Temperature 75% of Full Scale
 • Case & Cover
  • STS 304
  • Slip-on-Fit
 • Connection
  • STS 304, 316
  • PF, PT, NPT ↔ 1/2
 • Window Poly Carbonate
 • Type
  • B-Type (Surface type)
  • BD-Type (Panel attachment type)
 • Dial
  • Aluminum
  • Color of white
  • Black gradation and characters
 • Pointer
  • Phosphor bronze
  • Black coating
 • Capillary Tube Standard 2 M (Maximum 10 M)
 • Contact rating
  • AC 125V 0.5A / 250V 0.25A
  • DC 24V 0.25A
 • Contact type
  • High and Low 2 contact (High or Low, High & High High & Low, Low & Low)
 • Well
  • STS 304, 316
  • Titanium, Monel, Hastelloy, Teflon Lining, Glass Lining

Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4020 Series 150mm


Đang Cập Nhật