Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4030 Series

Quản Lý An Toàn

 • Nếu có thể, hãy lắp đặt một cái thermowell.
 • Không tác động trong quá trình vận chuyển, cài đặt và sử dụng.
 • Đảm bảo cài đặt nhiệt kế để ngang và dọc.
 • Tránh những nơi có hơi nước và khí độc tồn tại nhiều.

Mục đích sử dụng

 • Các loại nồi hơi
 • Máy nhuộm
 • Nhà máy hóa dầu
 • Đo nhiệt độ bên trong của bồn
 • Tàu, v.v.
 • Đường khí LPG, LNG

Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4030 Series - Liquid Filled Type Thermometer (Direct)

 • Summary The scale interval of this instrument is divided equally. Therefore, it is easy to read the scale when measuring the temperature
 • Diameter 100, 150 mm
 • Accuracy
  • Grade: ±2.0% of Full Scale
 • Scale Range -30℃ ~ 650℃
 • Common Temperature 75% of Full Scale
 • Degree df Protection IP65
 • Case STS 304
 • Cover
  • STS 304
  • Slip-on-Fit
 • Connection
  • STS 304, 316
  • PF, PT, NPT ↔ 1/2
 • Window
  • General glass
  • Tempered safety glass
  • Laminated safety glass
 • Type
  • I Type
  • T Type
 • Dial
  • Aluminum
  • Color of white
  • Black gradation and characters
 • Pointer
  • Aluminum
  • Black coating
 • Stem
  • STS 304, STS 316
  • Type: Union Type - Standard type
 • Well
  • STS 304, STS 316
  • Titanium, Monel, Hastelloy, Teflon Lining, Glass Lining

Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4030 Series


Đang Cập Nhật