Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4041 Series

Quản Lý An Toàn

 • Nếu có thể, hãy lắp đặt một cái thermowell.
 • Không tác động trong quá trình vận chuyển, cài đặt và sử dụng.
 • Đảm bảo cài đặt nhiệt kế để ngang và dọc.
 • Tránh những nơi có hơi nước và khí độc tồn tại nhiều.

Mục đích sử dụng

 • Các loại nồi hơi
 • Kiểm tra, quan sát, ghi lại, v.v. để sử dụng khác nhau

Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4041 Series -  Recording Thermometer

 • Summary This instrument is designed to record change of pressure with a pen on a record paper by a recording device according to the flow of the time
 • Diameter 250 mm
 • Accuracy
  • Grade: ±2.0% of Full Scale
 • Scale Range -30℃ ~ 650℃
 • Common Temperature 75% of Full Scale
 • Case & Cover Aluminum (Black coating)
 • Connection
  • STS 304, 316
  • PF, PT, NPT ↔ 1/2
 • Window
  • General glass
  • Tempered safety glass
 • Type Surface Type
 • Chart Paper 30Papers
 • Recorder Pen
  • Aluminum
  • 1 pen (Temperature)
  • 2 pen (Temperature & Pressure)
 • Revolution Time
  • Controlling type ~ 30 min
  • (Battery type) 1, 3, 4, 12, 24 hr / 2, 4, 7, 8, 16 Day
 • Capillary Tube
  • Standard 2 M (Maximum 10 M)
   (Minimum strength for the part of detecting temperature is two times of the general part)
 • Element STS 304, STS 316
 • Well
  • STS 304, STS 316
  • Titanium, Monel, Hastelloy, Teflon Lining, Glass Lining

Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4041 Series


Đang Cập Nhật