Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4071 SS-4072 SS-4073 Series

Quản Lý An Toàn

 • Nếu có thể, hãy lắp đặt một cái thermowell.
 • Không tác động trong quá trình vận chuyển, cài đặt và sử dụng.
 • Đảm bảo cài đặt nhiệt kế để ngang và dọc.
 • Tránh những nơi có hơi nước và khí độc tồn tại nhiều.

Mục đích sử dụng

 • Một nơi mà hướng giải mã của chỉ báo yêu cầu thay đổi theo quyết định của riêng mình.
 • Các loại nồi hơi
 • Nhà máy hóa dầu, chế biến thực phẩm, v.v.

Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4071 SS-4072 SS-4073 Series - Angle Type Special Thermometer

 • Summary This instrument is designed to adjust the measuring angle as you want to Therefore, you can change the location as your own discretion and measure it.
 • Diameter 100mm, 125mm, 150mm
 • Accuracy
  • ±1.0% of Full Scale
  • ±2.0% of Full Scale
 • Scale Range -30℃ ~ 650℃
 • Common Temperature 75% of Full Scale
 • Case & Cover
  • STS 304
  • Slip-on-Fit
 • Connection
  • STS 304
  • PF, PT, NPT ↔ 1/2, 1/4, 1
 • Window
  • General glass
  • Tempered safety glass
  • Laminated safety glass
 • Type T-Type
 • Dial
  • Aluminum
  • Color of white
  • Black gradation and characters
 • Pointer
  • Aluminum
  • Black coating
 • Stem STS 304, STS 316
 • Stem O.D Ø 6.4, Ø 8, Ø 10, Ø 12
 • Well
  • STS 304, STS 316
  • Titanium, Monel, Hastelloy, Teflon Lining, Glass Lining

Đồng Hồ Nhiệt Độ KINS SS-4071 SS-4072 SS-4073 Series


Đang Cập Nhật