Đồng Hồ Nhiệt Độ WIKA TF58, TF59

Ứng Dụng

 • Công nghiệp điện lạnh
 • Ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát
 • Hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí
 • Máy nén khí

Tính Năng Đặc Biệt

 • Hiển thị nhiệt độ độc lập với điểm đo
 • Với mao quản
 • Áp dụng phổ thông
 • Vỏ nhựa để gắn bảng

Đồng Hồ Nhiệt Độ WIKA TF58, TF59 - Expansion thermometer, Edgewise panel design 58 x 25 mm or 62 x 11 mm

 • Nhiệt kế mở rộng TF58 và TF59 là dụng cụ đo nhiệt độ trong vỏ nhựa có mặt số trống.
 • Thiết kế của mỗi model khác nhau tùy thuộc vào độ chính xác của chỉ thị, chiều dài tỷ lệ, kích thước, kiểu lắp và thiết kế khung bảng

Thông Số Kỹ Thuật

 • Nominal size
  • Model TF58: edgewise panel design 58 x 25 mm
  • Model TF59: edgewise panel design 62 x 11 mm
 • Accuracy class
  • Model TF00-058 KHR: ±3 % of measuring range
  • Model TF00-058 KHS: ±4 % of measuring range
  • Model TF01-058 KF: ±2 % of measuring range
  • Model TF00-059 K: ±2 % of measuring range
  • Model TF00-059 K45: ±2 % of measuring range
  • Model TF01-059 K: ±2 % of measuring range
  • Model TF01-059 K45: ±2 % of measuring range
 • Scale range
  • Model TF58: -50…..+250 °C
  • Model TF59: -40…..+200 °C
 • Operating temperatures
  • Case: -20 ... +70 °C
  • Capillary:
   plastic covered -40 ... +120 °C
   copper alloy -100 ... +350 °C
 • Dial Plastic, white, black lettering
 • Scale length
  • Model TF00-058 KHR: max. 90 ∢°
  • Model TF00-058 KHS: max. 90 ∢°
  • Model TF01-058 KF: max. 180 ∢° (optional: 240 ∢°)
  • Model TF00-059 K: max. 180 ∢° (optional: 240 ∢°)
  • Model TF01-059 K: max. 180 ∢° (optional: 240 ∢°)
  • Model TF00-059 K45: max. 180 ∢°
  • Model TF01-059 K45: max. 180 ∢°
 • Measuring principle Bourdon tube system
 • Capillary length max. 5 m
 • Capillary outlet back
 • Temperature sensor Design of connection SF94
 • Case
  • Plastic (ABS) black
  • Model TF00-058 KHR with panel frame (chrome plated ABS)
 • Type of mounting Panel mounting with spring clips
 • Window Crystal-clear plastic

Dimension

Đồng Hồ Nhiệt Độ WIKA TF58, TF59