Máy Thổi Khí DONGKUN DJF-400DSF DJF-400DTF DJF-400DSS DJF-400DTS DJF-500DSF DJF-500DTF DJF-500DSS DJF-500DTS DJF-600DTF DJF-600DTS

Đặc Tính

  • Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung vỏ tích hợp.
  • Không gian nhỏ cần lắp đặt và dễ dàng kết nối với ống dẫn.
  • Tối đa hóa hiệu quả.

Ứng Dụng

  • Thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí: để thông gió và thổi & thải khí của mái vòm ngầm

Máy Thổi Khí DONGKUN DJF-400DSF DJF-400DTF DJF-400DSS DJF-400DTS DJF-500DSF DJF-500DTF DJF-500DSS DJF-500DTS DJF-600DTF DJF-600DTS - Inline Duct Blower

Máy Thổi Khí DONGKUN DJF-400DSF DJF-400DTF DJF-400DSS DJF-400DTS DJF-500DSF DJF-500DTF DJF-500DSS DJF-500DTS DJF-600DTF DJF-600DTS